yedi24 - Genel Şartname
 

 

 
 
Ana SayfaKayıtGenel ŞartnameJüri RaporuDereceye Giren EserlerSergilenen EserlerSSSİletişimEski Yarışmalar


Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Genel Şartname

7/24 ÜRET AnKARANTİNA YARIŞMALARI

1. Amaç                                             : 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi mimarlık disiplinin ilgili olduğu tüm alanlarda tematik konular belirleyerek hem sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerini açığa çıkartmak hem edebiyat, fotoğraf, eskiz, resim, grafik, karikatür, poster vb. alanlarda mimarların/mimarlık öğrencilerinin ve endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencilerinin görüş/tasarımlarıyla katılabilecekleri, 7/24 saat ile sınırlı, 7/24 ÜRET AnKARANTİNA YARIŞMALARI adıyla, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmaların düzenlenmesi.

Bu yarışmalar, kentin, mekânın, yaşamın yeniden şekillenmesinde fikirlerin katılımcı bir yöntemle ve farklı sunum teknikleri ile ortak akıl arayışında yaratıcı fikirlerin açığa çıkmasını da sağlayacaktır. Amacımız, kısa sürede üretimlerin, fikirlerin açığa çıkartılarak iyileştirici bir sürecin açığa çıkartılmasını sağlamaktır. 

 

2. Yarışmaların Konusu                    :

Önceden ilan edilecek olan gün ve saatte Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası üzerinden dijital ortamdan duyurulacaktır. Yarışmanın içeriğine, anlamına vb. duruma göre yarışma  bir isme, bir mekana vb. adanabilir

 

3. Yarışmaların Türü ve Şekli          : 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş mimarların/mimarlık öğrencilerinin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının/öğrencilerinin katılımına açık yarışmadır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süresi ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup, ödüle layık projeler yarışmanın web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

 

4. Yarışmalara Katılım Koşulları     : 

Yarışmalara; 7/24 üretmeye aday olan Mimarlar Odası üyelerine ve öğrenci üyelerine açıktır. Üyeler diğer disiplinlerle birlikte ekip oluşturabilirler. 

Yarışmalara katılanların üyelik belgesi almaları zorunludur. Ekip halinde katılınması durumunda ekipte yer alan TMMOB üyelerinin de Odalarından üye olduklarına dair belge alması zorunludur. 

TMMOB ve Oda mevzuatına aykırı davranarak onur kurulundan ceza alanlar yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın asil ve yedek jüri üyeleri ile, yarışmayı açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

 

5. Yarışma Takvimi                          : 

Yarışmaların konusunun ve temasının  ilanı: Perşembe günleri  akşam  7:24 saatinde ilan edilecektir.  Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih: İlan gününden itibaren 7 gün sonra perşembe günü akşam 7.24 olacaktır.

Jüri değerlendirmesi: Teslimden sonraki Cuma Cumartesi Pazar yapılacak ve sonuçlar  pazartesi günü www.mimarlarodasiankara.org adresinden açıklanacaktır.

 

6. Yarışma Jüri Üyeleri                    :

Yarışmaların jüri üyeleri yarışmaların konusuna ve türüne göre ilan tarihinde belirlenecektir.

 

7.Yarışmacılardan istenenler :

Yarışmaların türüne ve konusuna göre yarışmacılardan 7 gün içerisinde,  özgün fikirler, senaryolar, öyküler, tasarımlar, eskizler, fotoğraflar, karikatürler ve mimari çizimler  vb. üretmeleri beklenmektedir. Yarışmaların konusu ve temasına bağlı kalmakla birlikte her türlü ifade ve sunum tekniği serbest olup, yarışmanın konusuna göre farklılaşabilecektir.

 

8.Yarışma teslimi                               :

Yarışmalara eserlerin teslimi dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dökümanları yarışmaların mail adresi olan yedi24@mimarlarodasiankara.org adresine we transfer ile  gönderilecektir. *Belirtilen teslim saatinden sonra teslim kabul edilmeyecektir.

 

9.Yarışmaların Ödülleri                    :

Yarışmaların ödülleri her yarışmanın kendisine özel olarak belirlenecektir.

 

10. Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar:

Eserlerin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunmaması gerekmektedir. Yarışmalara katılmak isteyenler yarışmanın ilanından sonra yedi24.mimarlarodasiankara.org adresinden kayıt formunu doldurmak zorundadırlar.

Yarışmaya katılan eserlerin, fikirlerin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Aksi durumun tespit edilmesi halinde, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, ödül iptal edilir ve düzenleyen kuruma iade edilir. 

 

11.Eserlerin we transferle gönderilmesinde uyulması gereken adımlar

  • www.wetransfer.com adresine giriş yapın.
  • İsim bölümüne rumuzlarınızı yazarak dosya isimlerini verin örnek:123art_01,123art_02 ….gibi   123art_açıklama raporu , 123art_kimlik[1]
  • Hazırlamış olduğunuz dosyaları “dosya ekle” bölümünden tıklayarak ekleyin
  • Alıcı E-posta bölümüne yedi24@mimarlarodasiankara.org adresini yazın
  • E-posta kısmına kendi mail adresiniz yazın
  • Mesaj Bölümüne kendi rumuzunu yazın Örnek:123art
  • Aktar butonuna basarak dokümanlar gönderilecektir..

 

12. Kolokyum : 

Ödül almış tüm eserler yedi24.mimarlarodasiankara.org web sayfasında  dijital olarak sergilenecektir. Kolokyum tarihi ve saati yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Tüm projelerinin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi  müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

 

13. İletişim                              :

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Konur Sokak No:4/3 Kızılay Ankara 

info@mimarlarodasiankara.org

 [1] Kimlik belgeleri: Nüfus Cüzdanı, Mimarlar Odasından alınacak üye yada öğrenci üye tanıtım  belgelerinin, dijital taranmış hallerinden oluşmaktadır.